Wellness filozofia

ŠARIŠ RELAX CENTRUM je neoddeliteľnou súčasťou ŠARIŠ PARKu, turistického areálu 5 km od Prešova smerom na Sabinov a Starú Ľubovňu. ŠARIŠ PARK spustilo svoju prevádzku v novembri 2007 a postupne v roku 2008 a 2009 sa dobudovali ďalšie strediská. Zariadenie sa v mysliach návštevníkov spája s chutným domácim jedlom, príjemným ubytovaním v tradičných dreveniciach, ale tiež s bohatými možnosťami trávenia voľného času. A jednou z možností je práve pobyt v ŠARIŠ RELAX CENTRE.

Pri projektovaní budovy RELAX CENTRA v areáli ŠARIŠ PARK pri Prešove boli použité princípy starovekého učenia Vastu Šastry, ktorá je pôvodným zdrojom mladšieho, u nás známeho Feng Suej, ktoré sa rozvinulo v Číne pred približne 2 tis. rokmi. Tradičné Vastu Šastra učenie bolo už pred tisíckami rokov známe a rozšírené po celom svete. Základné princípy sa opierajú o presné zosúladenie budovy so svetovými stranami, jej okolím, vzdialenejšími objektami ako sú stromy, budovy, komunikácie, rieky, kopce. Prírodné materiály, ktoré boli pri budovaní ŠARIŠ RELAX CENTRA použité – ako sú kameň, drevo, hlina – sú považované za veľmi priaznivé. Pri stavbe boli využívané v maximálnej možnej miere. Dizajnovo je ŠARIŠ RELAX CENTRUM príjemné jednoduchý, s čistými líniami, tradičný a logicky prepojený na celý areál ŠARIŠ PARK, ktorého je súčasťou. Vyvoláva príjemnú a upokojujúcu atmosféru. Vyskúšajte ho aj vy!